Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre Mühendisliği, insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulması ve doğal kaynakların kullanımı ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Adı daha çok bilinen diğer mühendislik bölümlerinden farklı olarak, doğal kaynakları bitirmeye yönelik değil, doğanın sahip olduklarını geri doğaya vermeye çalışan bir mühendislik alanıdır.

Çalışma alanları nelerdir?

Çevre mühendislerinin en temel çalışma alanları; su ve atık su arıtma, katı atık bertarafı, hava kirliliği kontrolü vb. dir. Mühendislik dallarından biri olan Çevre Mühendisliğinin başlıca faaliyet alanı hava, su ve toprağa karışan atıkların yok edilmesi için teknolojik çözümler araştırmak ve uygulanması gereken tedbirleri belirlemektir. Daha fazla fabrikalardan kaynaklanan bu atıkların arıtılması için yapılan arıtma işlemlerinde makina, kimya, inşaat ve biyoloji bilim alanlarından da yararlanılmaktadır. Sanayi ve evsel atık su arıtma sistemlerinin tasarımı, inşası ve işletilmesi, su şebekeleri, kanalizasyon tesislerinin tasarımı ve inşası çevre mühendisliğinin en çok çalışma yürüttüğü konular olarak gösterilebilir.

Çevre Mühendisliği ayrı olarak içme suyu arıtımı, atık suların geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılabilir hale gelmesi, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve raporunun hazırlanması, hava ve toprak kirliliği gibi alanlarda da çalışmaktadır.

Mühendislik Nedir?

Çevre Mühendisliği’nin tanımına cevap vermeden önce genel olarak mühendislik nedir önce onun bir tanımlamasını yapalım. Genel olarak mühendislik alanları; doğal bilimler ve matematik alanında çalışma, deneyim ve pratik yapmayla kazanılmış bilgilerin karar verme yeteneğini de katarak doğanın malzemelerini insanoğlunun faydası doğrultusunda ekonomik olarak kullanmak şeklinde tanımlanabilir.

Buna göre, yukarıdaki tanım, bilim adamları ve mühendisler arasındaki temel farklılığı ortaya çıkarmaktadır. Genel tanıya göre bilim adamları keşfeder, mühendisler ise keşfedileni uygulamaya koyar ve çalışır hale getirmektedir.

Çevre Mühendisliğinin Amacı ve Tanımı

Bütün bu söylenenlerin çerçevesinde Çevre Mühendisliği ile ilgili genel bir tanım ortaya koymak mümkündür. ABD İnşaat Mühendisleri Odası (ASCE) Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Mühendisliğinin tanımını ve amacını şu şekilde açıklamaktadır.

Çevre Mühendisliği; çevresel problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği bir mühendislik alanıdır. Özellikle vatandaşların sağlığının korunabilmesi için;

  • Temiz, lezzetli ve yeterli içme suyu temini
  • Atık suların arıtılması veya tekrar kullanımı
  • Katı atıkların geri dönüşümü
  • Şehir ve kırsal bölgelerde yeterli kanalizasyon yapımı
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sürekli olarak kontrolünü sağlamak
  • Bu çözümlerin sosyal ve çevresel etkilerinin kontrolünü sağlamak
  • Teknolojik gelişmelerin çevre üzerindeki ne gibi etkileri olduğunu araştırmak

Yukardakilere ek olarak rekreasyonel alanlarda, kırsal bölgelerde ve şehirlerde uygun sağlıklı ortamın temin edilmesi, endüstriyel kaynaklı sağlık tehditlerinin önlenmesi, kaynağı böcekler ve hayvanlar olan hastalıkların kontrolü gibi halk sağlığı alanındaki mühendislik problemleri ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.

Yukarıda yapılan tanımdan da açıkça anlaşılacağı gibi, Çevre Mühendisliği denildiğinde bunun ne olup olmadığını anlayabiliriz. Çevre Mühendisliği diğer bilim dallarında da olduğu gibi diğer bilim alanlarının tamamından faydalanmaktadır. Özellikle de temel bilimler en çok fayda sağlanan alanlardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir